Zastosowania w stomatologii


Sprzęt dentystyczny, protetyczny: prostnice, kątnice, napędy protetyczne i urządzenia medyczne

Do narzędzi dentystycznych: prostnice, kątnice produkujemy odpowiednie łożyska osiągające obroty rzędu 500.000 obr/min i przechodzące wielokrotnie proces sterylizacji Dla protetyków – do napędów elektrycznych oferujemy też odpowiednie łożyska na obroty rzędu 50.000 obr min

Posiadamy specjalne stanowisko testowe do badania wielu prostnic i kątnic na raz, w symulowanych warunkach rzeczywistych (ustawiane obciążenia cykliczne w zakresie 0,1 do 6 N stopniowane co 0,1 N; czujnik magnetyczny rejestruje obroty w zakresie od 20.000 do 600.000 obr/min). Stanowisko jest wyposażone w ekran LED i może współpracować z komputerem PC (Windows 2000 lub XP), wyjście USB

Czas trwania testu prostnic i kątnic: nieprzerwanie do 7.000 cykli; możliwość rejestracji i dokumentacji parametrów testu