Zastosowania w lotnictwie i kosmosie (technika próżniowa)


Aparatura próżniowa do prac naukowo-badawczych; łożyska w urządzeniach na orbicie i … dalej w kosmosie
Podczas startu turbomolekularnych pomp próżniowych, łożyska przyspieszają w ciągu ułamków sekundy od zera do 60.000 obr/min i dalej. Osiągana próżnia: wysoka - HV (10-3 – 10-7 bar) oraz ultra wysoka próżnia UHV (10-7 – 10-12 bar) w połączeniu ze specjalnymi powłokami (złoto, srebro, MoS2, PTFE i powłoki z metali twardych, które pracują jako środek smarny oraz warstwa oddzielająca elementy toczne od bieżni; techniki nakładania powłok - różne: galwaniczna, młotkowanie, natrysk, napylanie próżniowe) Zakres temperatur: -270 0C do + 400 0C


przykłady zastosowań łożysk GRW:
- na wysokości ok. 10 km nad ziemią: Airbus380 I Boening 747
- na wysokości ok. 350 km nad ziemią: międzynarodowa stacja kosmiczna ISS
- ok. 36.000.000.000 km od Ziemi: na Marsie (misje NASA w 1997 i 2003)

łożyska występują tam w urządzeniach nawigacyjnych, silniczkach elektrycznych urządzeń kontrolno-sterujących, systemach chłodzenia, wentylacji i cyrkulacji powietrza oraz ciśnienia, układach kontroli i regulacji, pompach paliwowych, układach anten - paneli słonecznych, wszelkiego rodzaju przełącznikach satelitów, itp.

Przełamujemy bariery techniczne i technologiczne oferując łożyska z odpowiednimi środkami smarnymi i materiałami na koszyki łożysk